bgen
+359 82 842 844

Салникови набивки

Салниковите набивки (лоена набивка, памук тефлон PTFЕ, експандиран графит) намират приложение при уплътняване салниците на вентили и помпи. Стъклена и керамична набивка са топлоизолационни и се ползват при уплътняване на котли и пещи.

Набивките намират приложение при уплътняване салниците на вентили и помпи; за уплътняване на фланцеви съединения; изолация на паропроводи, котли, арматура; като уплътнения в различни възли на машини и агрегати и на много други места в промишлеността.

Фирмата ни предлага много видове набивки, но-най често използваните са:

  • лоена набивка – изплетена от памучна прежда с лоена импрегнация. Минералния продукт, с който набивката е импрегнирана я прави с отлични смазващи качества. Лоената набивка намира приложение  при уплътняване на апарти и съоръжения работещи с вода в енергетиката, хранителновкусовата промишленост и други. Набивката може да бъде с кръгло или квадратно сечение, тя е мека и гъвкава, което я прави универсална за използване. Работи при температура до 120 градуса
  • лоено графитна набивка – изплетена е от памучна прежда и е импрегнирана с минерални продукти и графит. Лоено графитната набивка е подходяща при уплътняване на вода, салници и на други места където има високи периферни скорости. Набивката има добра топлопроводимост и е с отлични смазващи качества, което позволява да работи при температура до 120 градуса.
  • памук тефлон набивка – изплетена от памучна прежда и по време на плетенето е импрегнирана с тефлонова дисперсия. Памук тефлоновата набивка е с химическа устойчивост, което я прави приложима в агресивни среди. Препоръчва се за употреба в помпи, които са в контакт с вода, горива, масла слаби киселини и алкали. Работната температура на набивката памук тефлон е от -30 градуса до +120 градуса.
  • експандиран графит набивка – изплетена от стъклена нишка покрита с чист експандиран графит. Благодарение на свойствата на експандирания графит тази набивка е химически устойчива и е подходща за приложение при високи температури. Тя има самосмазващи свойства и добра топлопроводимост. Набивката от експандиран графит намира приложение в енергетиката, петролната индустри, химията и други. Използва се в центробежни помпи и арматури с високи скорости и там където PTFE / тефлон /  не може да се използва поради температурния обхват. Препоръчителна за работа с вода, пара, масла, разтворители, соли, киселини и алкали. Не се препоръчва за работа със силни окислители, течни метали и в абразивни среди. Работна температура от -100 до +550 градуса.
  • чист тефлон набивка – изплетена от нишки от чист PTFE  / тефлон /  импрегнирана с тефлонова дисперсия. Тази набивка  притежава висока химична устойчивост към киселини и основи, към вода, пара, масла, горива, разтворители и други. Ниският коефициент на триене на тефлона позволява използването и за употреба на високо оборотни помпи. Работи при температура от -100  до +280 градуса. Препоръчва се за употреба в центробежни помпи, бутални помпи и арматура в химическата и фармацевтичната промишленост.
  • стъклена набивка – изплетена от стъклена прежда. Набивката може да бъде с кръгло или квадратно сечение, има висока термоустойчивост и якост, отлични уплътнителни качества, гъвкавост и дълъг живот. Приложима е при високи температури за котли, пещи и венилатори. Работна температура до 500 градуса.
  • керамична набивка – изплетена от керамична прежда и стъклени носещи нишки. Подходяща за статично уплътняване на капаци, люкове, пещи, котли и вентилатори. Керамичната набивка намира приложение в химическата и нефтопреработвателната. 
За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

салникови набивки

салникови набивки - още снимки...