bgen
+359 82 842 844

Стъклeна тъкан (платно)

Стъкленото платно е тъкан продукт от безалкални стъклени нишки.

Стъкленото платно е тъкан продукт от безалкални стъклени нишки.

Намира приложение в корабостроенето, ж.п. транспорт, машиностроенето.

За изработване на различни съдове – резервоари, цистерни. Подходящ за работа с епоксидни смоли и техните производи.

Като покривен и облицовъчен материал. Защита при максимална постоянна работна температура 500°С и краткотрайна 550°С.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Стъклeна тъкан (платно)