bgen
+359 82 842 844

Стъклен ровинг

Стъкленият ровинг е лек и устойчив материал, с висока здравина и модул на опън.

Стъкленият ровинг е лек и устойчив материал, с висока здравина и модул на опън, намиращ широко приложение в областта на техниката. Ровинги на основата на стъклени влакна често биват директно преработвани в комозитни изделия с помощта на пултрузия или намотка.За целта се използват различни смоли, втвърдители, ускорители и пластификатори.Приложение намира и като арматура в суров вид при изделия от керамика, както и при пресовани изделия.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Стъклен ровинг