bgen
+359 82 842 844

Стъклени и керамични набивки и въжета

Високотемпературна изолация

Стъклени и керамични набивки

Набивките намират приложение при уплътняване салниците на вентили и помпи. За уплътняване на фланцеви съединения, изолация на паропроводи, котли, арматура. Като уплътнения в различни възли на машини и агрегати и на много други места в промишлеността.

 

Уплътнително въже – стъклено / керамично

Топлоизолационно въже от керамични влакна познато днес още като керамична набивка, а в миналото като азбестово въже. Предлага се с кръгло и квадратно сечение и е предназначено за топлоизолиране при високи температури до 1100 oC. Този тип високотемпературна изолация е отлично решение за топлоизолиране на димоотводи, комини, сушилни, изолиране на пещи, горелки, врати на котли и като уплътнения за камини и др. Предлага се с кръгло и квадратно сечение. Може да бъде подсилено със стоманена нишка.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Стъклени и керамични набивки и въжета