bgen
+359 82 842 844

Канална изолация

Полифол, Фолиопресшпан, Хостафан, Номекс, Диамантна петниста хартия

Полифол

Полифолът е гъвкав трислоен електроизолационен материал от полиестерно фолио, двустранно облепено с полиестерен мат.

Използва се за канална, челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост

B до (130°)

F до (155°).

Предлага се на рула с дебелини 0,17 ; 0.20 ;0.23 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.35mm

Фолиопресшпан

Фолиопресшпанът е гъвкав двуслоен електроизолационен материал от пресшпан (електрокартон) едностранно облепен с полиетилентерефталатно фолио.

Използва се за канална,челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с клас на топлоустойчивост E до (120°C).

Предлага се на рула с дебелина 0,15 ; 0.20 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.40mm

Хостафан

Хостафанът е гъвкав електроизолационен материал от полиестерно фолио.

Използва се за канална,челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост

B до (130°)

Предлага се на рула с дебелини 0,188 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.35mm

Номекс

Номексът е гъвкав трислоен електроизолационен материал от полиестерно фолио, двустранно облепено с полиестерен мат.

Използва се за канална, челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост

H до (180°)

Диамантна петниста хартия

Електроизолационната хартия е гъвкав електроизолационен материал от сулфатна целулозна хартия покрит с термоустойчива епоксидна смола.

Използва се за канална, челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост

A до (105°)

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

изолационна хартия клас A - DDP

канална изолация клас H - Nomex

полифол клас B&F

фолиопресшпан клас E

хостафан клас B