bgen
+359 82 842 844

Стъклоровингови тръби

Стъклоровинговите тръби са много добър изолатор на високоволтови възли и агрегати. Те са изработени от стъклено безалкално влакно и епоксидни смоли и техните разновидности. Намират приложение главно в енергетиката и апаратостроенето.

Стъклоровинговите тръби са изработени чрез навиване на стъклени влакна върху дорник свързани с епоксидни смоли. Стъклоровинговите тръби се произвеждат по методи „ мокро филаментно навиване „ с различен вътрешен диаметър, дебелина на стената пожелание и дължина до 2300 мм. Тръбите могат да бъдат с кръгло, квадратно или друго сечение, а също и специално армирани за получаване на висока якост на огъване. Тръбите са подходящи за детайли и изделия за енергетиката - маломаслени прекъсвачи, високоволтови трансформатори и дросели, стъпални регулатори на напрежение, зазимители, различни изолатори, детайли за електросъоръжения, антенно – фидерни устройства за КВ и УКВ, носещи конструкции за тролейно електрозахранване, ролки за транспортни ленти, жп и пътни бариери, пилони, мачти, весла, стълби за лодки и катери.

Технически характериситики:

  • Електрическа якост: 15 kw на мм
  • Механична якост: стомана 45
  • Водопоглъщаемост по-малко от 0,3%
  • Радио проницаеми
  • Не се загряват от висока чистота
  • Малки диелектрични загуби

Могат да бъдат изработени всякакви размери.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Стъклоровингови тръби