bgen
+359 82 842 844

Поливинилхлорид (PVC)

Поливинилхлоридът с международно наименование PVC, е полимер на винилхлоридa.

Поливинилхлоридът с международно наименование PVC, е полимер на винилхлоридa.

Полимеризацията се провежда във водни разтвори, съдържащи емулгиращи агенти или стабилизатори на суспензията. Поливинилхлоридът се смесва с различни пластификатори, стабилизатори, пълнители, пигменти и др.

Притежава висока механична якост и здравина, много твърда повърхност, отлична ударна якост. Характеризира се и с добри изолационни свойства, химична устойчивост и ниска водопоглъщаемост.
Лесен е за обработка, разпробиване, фрезоване, рязане и струговане, с възможност за заваряване и лепене.

Поливинилхлоридът намира често приложение за: помпи, клапани, тръбопроводи, пръстени на търкалящи лагери, уплътнения, компоненти за битовата и ел. техника, предпазни плоскости, механизми и капаци на химически резервоари и др.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Поливинилхлорид (PVC)