електроизолаЦионни и конструкционни материали

  Array
  (
    [tpl] => rand_products
    [tplOdd] => 
    [tplFirst] => 
    [tplLast] => 
    [sortby] => RAND()
    [sortbyTV] => 
    [sortbyTVType] => string
    [sortbyAlias] => 
    [sortbyEscaped] => 0
    [sortdir] => DESC
    [sortdirTV] => DESC
    [limit] => 3
    [offset] => 0
    [tvFilters] => 
    [depth] => 10
    [parents] => 3
    [includeContent] => 
    [includeTVs] => 
    [includeTVList] => 
    [showHidden] => 1
    [showUnpublished] => 
    [showDeleted] => 
    [resources] => 
    [processTVs] => 
    [processTVList] => 
    [tvPrefix] => tv.
    [idx] => 2
    [first] => 1
    [last] => 3
    [toPlaceholder] => 
    [toSeparatePlaceholders] => 
    [debug] => 
    [where] => 
    [dbCacheFlag] => 0
    [context] => 
    [id] => 4
    [type] => document
    [contentType] => text/html
    [pagetitle] => бандажни ленти
    [longtitle] => бандажни ленти
    [description] => бандажни ленти
    [alias] => бандажни-ленти
    [link_attributes] => 
    [published] => 1
    [pub_date] => 0
    [unpub_date] => 0
    [parent] => 3
    [isfolder] => 
    [introtext] => 
    [richtext] => 1
    [template] => 4
    [menuindex] => 0
    [searchable] => 1
    [cacheable] => 1
    [createdby] => 1
    [createdon] => 2012-02-22 19:52:24
    [editedby] => 3
    [editedon] => 2017-03-10 16:13:16
    [deleted] => 
    [deletedon] => 0
    [deletedby] => 0
    [publishedon] => 2012-02-22 19:52:00
    [publishedby] => 1
    [menutitle] => бандажни ленти
    [donthit] => 
    [haskeywords] => 
    [hasmetatags] => 
    [privateweb] => 
    [privatemgr] => 
    [content_dispo] => 0
    [hidemenu] => 0
    [class_key] => modDocument
    [context_key] => web
    [content_type] => 1
  )
  

Стъклени / керамични въжета и шнурове

Стъклени въжета и набивки

Изработени от С и Е-стъклени прежди в широк спектър от размери и форми, със или без сърцевина. Притежават добри изилационни качества за статични приложения до 550С, нисък коефициент на топлопроводимост, анти-корозионни качества, не са вредни за човешкото здраве. Най-чести приложения за уплътняване на котли, пещи и др. във всички области на индустрията.

Керамични въжета и набивки

Изработени от алумино-силикатна прежда в кръгли или квадратни въжета и набивки, със или без пълнеж. Притежават добри топло-изолационни качества, нисък коефициент на топлопроводимост, устойчиви на киселини и основи. Приложения във всички сфери на индустрията за температури до 1000С.