електроизолаЦионни и конструкционни материали

Стъклени / керамични въжета и шнурове

Стъклени въжета и набивки

Изработени от С и Е-стъклени прежди в широк спектър от размери и форми, със или без сърцевина. Притежават добри изилационни качества за статични приложения до 550С, нисък коефициент на топлопроводимост, анти-корозионни качества, не са вредни за човешкото здраве. Най-чести приложения за уплътняване на котли, пещи и др. във всички области на индустрията.

Керамични въжета и набивки

Изработени от алумино-силикатна прежда в кръгли или квадратни въжета и набивки, със или без пълнеж. Притежават добри топло-изолационни качества, нисък коефициент на топлопроводимост, устойчиви на киселини и основи. Приложения във всички сфери на индустрията за температури до 1000С.