електроизолаЦионни и конструкционни материали

Керамичен картон

Керамичния картон е изработен от алумино-силикатни керамични и други влакна. Притежава добри изолационни качества, миннимална загуба на накаляване – за приложение във всички области на индустрията за температури до 1000С за изработка гарнитури, прегради и други приложения. Стандартни размери 1000х1000мм за дебелини 1-5мм и плътност 0,9-1,0г/см3

За дебелини 10-50мм – плътност 0,280г/см3