електроизолаЦионни и конструкционни материали

Силиконови проводници

  до +180°C и голямо цветово разнообразие.

  • приложение - в пещостроенето
  • производството и ремонта на готварски печки
  • електродвигатели и трансформатори, хладилни и компресорни агрегати
  • машини и апарати, работещи при високи температури
  • електрически инсталации и др.