електроизолаЦионни и конструкционни материали

Хостафан

Хостафанът е гъвкав електроизолационен материал от полиестерно фолио.

Използва се за канална,челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост B до (130°C)

Предлага се на рула с дебелини 0,188 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.35mm