електроизолаЦионни и конструкционни материали

Полином

Полиномът е гъвкав двуслоен електроизолационен материал от полиестерно фолио,едностранно облепено с полиестерен мат.

Използва се за канална,челна и междуслойна изолация в електроизолационни системи на електротехнически изделия с номинално напрежение до 660 v и с клас на топлоустойчивост B до (130°C)

Предлага се на рула с дебелини 0,17 ; 0.20 ;0.23 ; 0.25 ; 0.30 ; 0.35mm