електроизолаЦионни и конструкционни материали

Макари за трансформатори

Възможност за доставка по заявка на трансформаторни макари ,след зададени параметри.Всякакви големини.