електроизолаЦионни и конструкционни материали

Тефлон ( PTFE )

– конструкционен материал позволяващ надеждна работа при температури превишаващи границата на всички термопласти.

В зависимост от условията работната температура достига 280°C при продължително въздействие. ПТФЕ остава устойчив и стабилен дори при температури до -200°C;

  • Устойчивост на стареене дори при високи температури и в присъствието на разтворители, масла, окислители и други
  • Устойчивост на агресивни органични и неорганични химически съединения
  • Висока електрическа якост
  • Негоримост
  • Ниска топлопроводимост

Най-нисък коефициент на триене от всички съществуващи подобни материали.