електроизолаЦионни и конструкционни материали

Полиетилен (PЕ)

– конструкционен материал във вид на пръти и листи

  • лесна обработка с машини и инструменти
  • стабилност на размерите
  • електроизолационни свойства
  • използва се за производство на направляващи елементи; втулки; макари; дръжки и др.