електроизолаЦионни и конструкционни материали

Полиамид (PA)

– конструкционен материал във вид на пръти и листи

  • лесна обработка с машини и инструменти
  • стабилност на размерите
  • електроизолационни свойства
  • използва се за производство на лагери ; лагерни черупки и направляващи елементи; втулки; зъбни колела ; макари; работни лопатки и др.