електроизолаЦионни и конструкционни материали

  Array
  (
    [tpl] => rand_products
    [tplOdd] => 
    [tplFirst] => 
    [tplLast] => 
    [sortby] => RAND()
    [sortbyTV] => 
    [sortbyTVType] => string
    [sortbyAlias] => 
    [sortbyEscaped] => 0
    [sortdir] => DESC
    [sortdirTV] => DESC
    [limit] => 3
    [offset] => 0
    [tvFilters] => 
    [depth] => 10
    [parents] => 3
    [includeContent] => 
    [includeTVs] => 
    [includeTVList] => 
    [showHidden] => 1
    [showUnpublished] => 
    [showDeleted] => 
    [resources] => 
    [processTVs] => 
    [processTVList] => 
    [tvPrefix] => tv.
    [idx] => 1
    [first] => 1
    [last] => 3
    [toPlaceholder] => 
    [toSeparatePlaceholders] => 
    [debug] => 
    [where] => 
    [dbCacheFlag] => 0
    [context] => 
    [id] => 9
    [type] => document
    [contentType] => text/html
    [pagetitle] => набивки
    [longtitle] => набивки
    [description] => набивки
    [alias] => набивки
    [link_attributes] => 
    [published] => 1
    [pub_date] => 0
    [unpub_date] => 0
    [parent] => 3
    [isfolder] => 
    [introtext] => 
    [richtext] => 1
    [template] => 4
    [menuindex] => 5
    [searchable] => 1
    [cacheable] => 1
    [createdby] => 1
    [createdon] => 2012-02-23 19:56:22
    [editedby] => 1
    [editedon] => 2017-03-20 15:59:00
    [deleted] => 
    [deletedon] => 0
    [deletedby] => 0
    [publishedon] => 2012-02-23 19:56:00
    [publishedby] => 1
    [menutitle] => набивки
    [donthit] => 
    [haskeywords] => 
    [hasmetatags] => 
    [privateweb] => 
    [privatemgr] => 
    [content_dispo] => 0
    [hidemenu] => 0
    [class_key] => modDocument
    [context_key] => web
    [content_type] => 1
  )
  

Текстолит

Текстолитът на плочи представлява слоест материал, получен чрез горещо пресоване на два или повече слоя памучна тъкан, импрегнирана със синтетични термореактивни смоли от типа на фенол-формалдехидите, крезол-формалдехидите, смес от тези смоли или техни модификации. Произвежда се от памучни тъкани и специално подбрани висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5мм до 100мм, с много добри механични качества, приложим за конструктивни детайли - зъбни колела, ходови валяци и ролки, плъзгачи и др.

Текстолитовите пръти с кръгло сечение са получени чрез пресоване в пресформа на памучна тъкан, импрегнирана с термореактивна смола от фенолен тип.Произвеждат се с размери от Ø 10 до Ø 200. Ползват се за направа на зъбни колела, втулки, шайби , оси , лагери - изолатори за машини и апарати.

Доставят се тръби по заявка.