bgen
+0359 82 842 844

Стъклоровингови тръби

Те са много добър изолатор на високоволтови възли и агрегати.

Стъклоровинговите тръби са изработени от стъклено безалкално влакно и епоксидни смоли и техните разновидности.Те са много добър изолатор на високоволтови възли и агрегати.

Намират приложение главно в енергетиката и апаратостроенето.

Могат да бъдат изработени всякакви размери.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Стъклоровингови тръби