bgen
+359 82 842 844

Гетинакс на плочи

Произвежда се от два или повече слоя електроизолационна хартия и висококачествени фенолни смоли. Гетинаксът има много добри електро и топлоизолационни свойства.

Гетинаксът на плочи представлява слоест материал, получен чрез горещо пресоване на два и повече слоя електроизолационна хартия, импрегнирана със синтетични термореактивни смоли от типа на фенол-формалдехидите и крезол-формалдехидите, смес от тези смоли или техни модификации.

  • Плътност: 1,3 – 1,45 g/cm3
  • Якост на огъване перпендикулярно на слоевете: 90MPa
  • Диелектрическа якост перпендикулярно на слоевете (в масло 20+/-5С*) за всеки мм дебелина - 12 MV/m
  • Пробивно напрежение паралелно на слоевете (в масло 20+/-5С*) - 10 KV/m
  • Цвят: шоколадов

Произвежда се с дебелини от 0,5 мм до 100 мм с добри механични качества за нормално електрическо натоварване. Приложим е както като конструкционен материал в апарато и машиностроенето, така и като изолационен материал в електропромишлеността.

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Гетинакс