bgen
+359 82 842 844

Електроизолационен картон (пресшпан)

Електроизолационният картон се състои основно от сулфатна целулозна маса, влакната на която е от няколко милиметра до няколко сантиметра и добавки, които допринасят за добрата електроизолация на пресшпана.

Електроизолационния картон, използван в промишлеността бива два вида:

  • за работа във въздух
  • за работа в масло.

Електроизолационния картон за работа във въздух се характеризира с по-голяма относителна плътност, обемна маса и твърдост. Произвежда се от смес на целулозни и текстилни влакна.

Намира приложение в канална и междуслойна изолация, ел. машини, в макари, бобини и други.

Електроизолационния картон за работа в масло е мек и има по-малка плътност и обемна маса. Съставната му част е неизбелена сулфатна целулоза.

Размери от 0,10 до 4mm

От 0,10mm до 0,50mm - рула

От  1mm до 4mm - листи

Физичните свойства на електроизолационния /електротехнически/ картон са много добри. Той е устойчив на климатични условия, има добра абсорбация на масло, електропроводимост и топлопроводимост.

Използва се основно за канална и междуслойна изолация в електрическите машини, за маслени трансформатори, цилиндри, макари, разграничителни шайби и други. Клас на топлоизолация А (105°C).

За повече информация се свържете с нас: elektrabg@abv.bg, +0359 82 842 844, Контакти

Електротехнически картон